Presidents

Presidències

En David Carreras, fundador i ànima de la colla, va ser president fins a l’any 2000; mentrestant, en Josep Maria Tarrés va anar agafant experiència per poder renovar la Junta, en la qual seguia tenint un pes important en David fins a la data del seu traspàs, el 2002.

En Josep Maria Tarrés va encapçalar la Junta durant cinc anys, moment en el qual en Paco Duran va ser elegit president, el 2006. Va haver de deixar el càrrec durant el segon mandat i el 2009 hi entrava en Jaume Calvo, que només s’hi va estar un any. El 2010 va tornar al capdavant en Tarrés, amb una Junta administrativa molt més potent i rejovenida, que durant aquells dos anys va anar agafant molta experiència i embranzida. En l’Assemblea General del 2012 es van aprovar els nous estatuts, pels quals s’elegeixen en candidatura conjunta els membres de la Junta administrativa i tècnica; fins aleshores, es votava alternativament cap de colla i president.

En Tarrés va presentar-se, doncs, per un any, per tal que el 2013 es pogués votar la candidatura conjunta, que va encapçalar en l’apartat administratiu en Ramon Sàlvia amb un projecte relativament continuista i amb un èmfasi especial en el vessant social, per al qual s’ha reforçat molt l’àrea de dinamització interna.

Després de dos mandats, en què la colla va consolidar el 4de8 i el 2de7, va prendre el relleu la Mari Luz Caparrós, en principi només per un any, el 2017. El 2018 va tornar a la presidència de la colla en Josep Maria Tarrés, però durant la candidatura va haver d’assolir les tasques pròpies del càrrec en Jordi Figueras, que en aquell moment era sotspresident. El 2020 la Mari Luz Caparrós junt amb l’Àlex Zavala van assumir la presidència compartida. L’any 2023, l’assemblea va elegir en Joan Catalan com a president per a les dues temporades següents.

David Carreras i Trias

1994-2000

Josep Maria Tarrés i Campreciós

2001-2005
2010-2012
2018-2019

Francisco Duran i Piñero

2006-2008

Jaume Calvo i Simon

2009

Ramon Sàlvia i Farré

2013-2016

Mari Luz Caparrós i Lara

2017
2020-2021

Àlex Zavala

2020-2022